กรุงเทพฯ

พญ. นันทนัช เดี่ยวสมบูรณ์

 

Classy Clinic (คลาสซี่ คลินิก)

 

22/3 ซอยลาดพร้าว 23

แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพ 10900

โทร: 02-513-5644, 089-489-0666, 089-669-4299

ภาคกลาง

นครนายก

คลินิกแพทย์สมพงษ์

ข/1 074/5 ถ.สุวรรณศร

ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000

โทร. 037-321-556

ภาคตะวันออก

ระยอง

ร้านขายยาฟาร์มา ดีไลท์

10 ถนนหลักเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร: 091-783-3452

 

นายแพทย์ปราโมทย์คลินิก

10 ถนนหลักเมือง ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร: 081-344-4903

 

คลินิกนายแพทย์ลิขิต

101/2 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทร: 038-876-179, 089-936-9008

 

คลินิกมยุรีการแพทย์

137/17 ตรงข้ามวัดเกาะกลอย

ถนนระยอง-บ้านค่าย

ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร. 038-874-187, 081-663-3656, 081-983-4384

Email: mayuree0101@gmail.com

HOTLINE : 091-783-3452

Copyright © Wellness Delight Co., Ltd. All rights reserved.